ژوئن 9, 2020

امبدینگ یا کاشت نخ

امبدینگ یا کاشت نخ به شیوه طب سوزنی: (TEA) امبدینگ یا کاشت نخ به شیوه طب سوزنی (TEA)  روشی در طب سوزنی است که نخ های […]