کلینیک آسانا :02122915220

مدت زمان هر جلسه درمان طب سوزنی چقدر است؟

بسته به نوع بیماری و درمانها معمولا هر جلسه طب سوزنی بین سی تا شصت دقیقه زمان می برد .

چند جلسه لازم است تا نتیجه درمان طب سوزنی مشخص شود؟

بسته به نوع بیماری و درمان انتخابی نتیجه ممکن است در جلسات اولیه یا بعد از جلسات متعدد مشاهده شود. معمولا 4 تا 6 جلسه لازم است تا پاسخ درمانی مشاهده شود. در بیماریهای حاد یا خفیف معمولا اولین تغییرات زودتر و حتی در جلسه اول دیده میشود اما در بیماریهای مزمن ممکن است حصول نتیجه تا بعد از جلسه دهم نیز به طول بینجامد.