کلینیک آسانا :02122915220
30 فروردین 1400
ورزش درمانی

ورزش درمانی چیست؟

آیا تا به حال اصطلاح ورزش درمانی به گوشتان خورده است؟ آیا میدانستید که ورزش میتواند درجایگاه یک روش درمانی قرار گیرد؟ تاکنون شواهد علمی بسیار […]
13 اردیبهشت 1400
آب درمانی

آب درمانی چیست؟

واژه های آب درمانی ، هیدرو تراپی یا آکوا تراپی معادل هم به کار میروند و همگی به یک روش درمانی اطلاق میشوند که بر اساس […]