کلینیک آسانا :02122915220
کلینیک ایران مال : 02147672585

آدرس

خیابان میرداماد. بین میدان محسنی و شریعتی. پلاک ۲۴.طبقه ۴
دسترسی مترو :مترو شریعتی