کلینیک آسانا :02122915220
20 خرداد 1399
کاشت نخ یا امبدینگ

امبدینگ یا کاشت نخ

امبدینگ یا کاشت نخ به شیوه طب سوزنی (TEA) روشی است که نخ های طبی را درون بافت زیرجلدی یا عضلات درنقاط خاص وارد می کنند.اولین گزارش ازکاربرد پزشکی […]