کلینیک آسانا :02122915220
30 تیر 1399
آنالیز بدن با دستگاه INBODY

آنالیز بدن با دستگاه INBODY

آنالیز بدن یعنی سنجش ترکیب بدن، که با استفاده ازتکنولوژی های مدرن (INBODY)می توان وضعیت چربی ها و عضلات بدن را در عرض چند دقیقه با […]